topbar 10 10px1

طالبان در پنجشیر سر پدر را بریدند و فرزند جوانش را تیرباران کردند

طالبان در پنجشیر سر پدر را بریدند و فرزند جوانش را تیرباران کردند

جبهه مقاومت ملی، پنجشیر: طالبان فرمانده "احمد شاه" و فرزندش "احمد جاوید" از اعضای دلیر و متعهد جبهه‌ی مقاومت ملی را در ولایت پنجشیر به گونه ظالمانه‌ای به شهادت رساندند.

این رویداد دیشب و در پریان رخ داده است.

"احمد جاوید" در نخست از سوی ده‌ها تن از طالبان زخمی می‌شود و سپس با پدرش فرمانده "احمد" به اسارت این گروه در می آید، پس از آن افراد این گروه دور این جوان جمع شده و او را جلوِ چشمان پدرش تیرباران می‌کنند.

گروه طالبان فرمانده "احمدشاه" را نیز روی جاده زمین‌خیز می‌برند و سپس سر او را در نزدیکی خانه‌اش می‌برند.

شهید فرمانده "احمدشاه" و شهید "احمد جاوید" برادر و برادرزاده مولوی "حبیب‌الله حسام"، از اعضای برجسته‌ی جبهه مقاومت ملی بودند.

طالبان با شکنجه و کشتار غیر نظامیان در حال ارتکاب جنایات ضد بشری در سراسر افغانستان به ویژه ولایت‌های شمالی‌اند.

ویدیوها و مدارک نشر‌شده از این جنایات نشان می‌دهد که افراد این گروه به کرامت انسانی و قوانین جنگی کوچک‌ترین اعتنایی ندارند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...