topbar 10 10px1

طالبان یک باشنده‌ی ولایت بلخ را در شهر "مزارشریف" کشتند

بلخ، جبهه‌ی مقاومت ملی: طالبان جنایت‌کار، یک باشنده‌ی ولایت "بلخ" را در مرکز این شهر ( مزارشریف ) تیرباران کردند.

این روی‌داد، پنج‌شنبه شب ۱۹ حوت، در یک ایست بازرسی این گروه هراس‌افگن رخ‌داده‌است.

این باشنده‌ی بلخ "حاجی عصمت" نام داشت و هنگامی که از دکان به سوی خانه‌اش می‌رفت، آماج شلیک افراد این گروه دهشت‌افگن قرار گرفت و زخمی شد؛ اما از اثر شدت زخم‌هایش، امروز در شفاخانه جان باخت.

گفتنی‌ست که دو روز پیش نیز افراد این گروه در کابل سه فرد ملکی را گلوله‌باران کرده بودند.

طالبان، این‌گونه جنایت‌ها را از بهر آن انجام می‌دهند تا مردم از آنان بترسند و در برابر مظالم شان اعتراض نکنند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...