topbar 10 10px1

طالبان به خواست بانوان با گلوله پاسخ دادند

طالبان به خواست بانوان با گلوله پاسخ دادند

جبهه‌ی مقاومت ملی، کابل: طالبان در کابل، اعتراض زنان به بسته‌ماندن مکتب‌ها به ‌روی دختران بالاتر از صنف ششم را، با گلوله پاسخ دادند.

گروهی از بانوان مُعترض امروز پنج‌شنبه ۵ جوزا، دربرابر لیسه‌ی "مریم" شهر کابل، گردهمایی اعتراضی برگزار کرده بودند.

مُعترضان شعارهای "نان، کار و آموزش" و "آموزش حق ماست" را در دست داشتند.

اما نیروهای هراس‌افگن طالبان، اعتراض مدنی آنان را با خشونت پاسخ دادند و با شلیک‌ گلوله، معترضان را پراکنده کردند.

طالبان پیش از این نیز بارها اعتراض زنان را در نقاط گوناگون کشور سرکوب نموده و زنان معترض را بازداشت کرده‌ بودند.

پس از تجاوز طالبان به افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم، توسط این گروه از رفتن به مکتب منع شدند و به زنان اجازه‌‌ی کار در بیش‌تر اداره‌های دولتی داده نشد.

بانوان پس از تسلط طالبان، از تمام ساختارهای اجتماعی و سیاسی حذف شدند و اکنون با محدودیت‌های بسیار روبه‌رو‌اند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...