topbar 10 10px1

بانوان ولایت دای‌کندی: "طالبان گفتند که اگر در حمایت از آنان در راه‌پیمایی اشتراک نکنیم، منفک می‌شویم"

بانوان ولایت دای‌کندی: "طالبان گفتند که اگر در حمایت از آنان در راه‌پیمایی اشتراک نکنیم، منفک می‌شویم"

یک روز پس از راه‌پیمایی بانوان دایکندی در حمایت از طالبان و آزادسازی پول‌های منجمد‌شده‌ی افغانستان از سوی امریکا که دی‌روز (شنبه ۱۶ دلو) برگزار شد، شماری از زنان اشتراک‌کننده در راه‌پیمایی می‌گویند که آنان حامی طالبان نیستند؛ بلکه ریاست معارف این ولایت آنان را مجبور به پشتیبانی از طالبان کرده ‌است.

"نرگس" یکی از آموزگاران اشتراک‌کننده در این راه‌پیمایی گفت: «یک روز پیش از راه‌پیمایی، آمر مکتب با من تماس گرفت و گفت: فردا در یک برنامه باید شرکت کنید.»

وقتی پرسیدم: چه برنامه‌ای؟ گفت: «در حمایت از طالبان تظاهرات می‌کنیم.»

"معصومه" یکی از دانش‌آموزان می‌‌گوید که از سوی معلمان زن به این راه‌پیمایی دعوت شده ‌بود: «معلمم به من زنگ زد و گفت در برنامه‌‌ی پشتیبانی از طالبان اشتراک کنید! با این حال ما با خود شعار بازگشایی مکاتب دخترانه و حق آموزش و تحصیل را آورده ‌بودیم.»

مسوولان ریاست معارف دای‌کندی به آنان هشدار داده ‌بودند که در صورت اشتراک نکردن در این راه‌پیمایی از وظیفه منفک می‌شوند و یا برای خدمت به نقاط دوردست منتقل خواهند شد.

راه‌پیمایی دیروز بانوان در دای‌کندی بر محور آزادسازی پول‌های منجمدشده‌ی افغانستان از سوی امریکا راه‌اندازی شده ‌بود؛ اما با سر دادن شعارهای زنان در زمینه‌ی حق آموزش، کار و آزادی به پایان رسید.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...