topbar 10 10px1

پیام جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان به مناسبت گرامی‌داشت از ۸ مارچ روز جهانی بانوان

پیام جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان به مناسبت گرامی‌داشت از ۸ مارچ روز جهانی بانوان

به نام خداوند یک‌تا، دانا و توانا!
‏‎هشتم مارچ، روز جهانی هم‌بستگی زنان را به همه بانوان و دختران با دیانت، قهرمان، مبارز و آزادی‌خواه میهن عزیز ما افغانستان و همه زنان جهان خجسته باد گفته، آروزمندیم روزی برسد که بانوان سرزمین ما از حقوق بنیادی و طبیعی شان برخوردار شوند و هم‌گام با مردان، حق اشتراک در تمام شئون و عرصه های زندگی اجتماعی و سیاسی را داشته باشند.

‏‎امسال هشتم مارچ هنگامی فرا می‌رسد که بخش گسترده‌ای از کشور ما، زیر سلطه‌ی طالبان و گروه‌های تروریستی قرار گرفته و همین سبب شده‌است که زنان و دختران در کشور ما، از همه‌ای حقوق و آزادی‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شان محروم شوند و گروه تبه‌کار طالبان، صدای عدالت‌خواهانه‌ی بانوان سرزمین ما را با استبداد تمام، تهدید، زندانی ساختن و ترور آنان پاسخ بدهد.

سرکوب زنان معترض نتنها در مغایرت صریح با احکام دین مبین اسلام قرار دارد؛ بل مخالف همه اصول و ارزش‌های پذیرفته شده‌ی جهانی نیز است.

این گروه اشغال‌گر تنها به سلب حقوق مدنی و بشری بانوان اکتفا نکرده؛ بل در جریان تلاشی‌ها و کوچ اجباری، نشان داده‌اند که از سویی نسبت به تمام مردم بی‌اعتماد بوده و از جانب دیگر، با اصول دینی، رسوم و عنعنات جامعه‌ی ما نیز بیگانه اند.

‏‎با این همه مظالم و سلب حقوق، جای افتخار است که بانوان و دختران قهرمان جامعه‌ی ما با همت بلند و باور کامل به پیروزی و با استواری و مقاومت، مبارزات شان را در راه تامین و حفظ حقوق شان ادامه داده و در برابر تخویف، تهدید، اختطاف، ترور و همه روش‌های مستبدانه و سرکوب‌گرانه‌ی طالبان استوار ایستاده‌اند.

‏‎رهبری جبهه‌ی مقاومت ملی به این باور است که بانوان نقش بنیادی و تعیین کننده در تحقق داعیه‌ی مقاومت دارند که همانا آزادی کشور از سیطره‌ی گروه جهل، تأمین عدالت اجتماعی در سرزمین ما و برخورداری مردم افغانستان از حق تعیین سرنوشت شان می‌باشد.

بانوان کشور ما از خیابان های کابل و سایر شهر های افغانستان تا تریبیون های بین المللی نشان دادند که به آن پیمانه از آگاهی سیاسی و اجتماعی رسیده‌اند که سلب آزادی و حقوق شان حتا برای مستبد ترین نظام‌ها نیز ساده، آسان و بدون هزینه نخواهد بود.

‏‎مبارزه و مقاومت بانوان کشور به گونه‌ی ویژه - و مردم افغانستان به صورت عام - معطوف به ایجاد نظام سیاسی عادلانه است تا در سایه‌ی آن بتوان ثبات سیاسی، توسعه‌ی اقتصادی و شکوفایی فرهنگی را در کشور به وجود آورد.

‏‎خواهران گرامی!
‏‎بی‌تردید آینده از آن ماست؛ آینده از آن هزاران زن و مردی‌ست که همین اکنون یا در سنگر های داغ نبرد برضد گروه های دهشت‌افگن قرار دارند یا در صف مقدم اعتراض‌ها و نافرمانی‌های مدنی؛ زیرا ما نیروی پیش‌رو جامعه هستیم؛ ما همان نیرویی هستیم که قرار است در سرزمین آبایی ما به حکم مشیت پروردگار، طرحی نو در افگند؛ طرحی برای سده‌های پیش‌ رو تا نسل‌های آینده‌ی سرزمین ما در محیط فارغ از بدبختی‌ها و رنج‌هایی که نسل ما و نسل‌های پیشین ما متحمل شده‌اند، زیست کنند. این همان تعهد بزرگی‌ست که در این مرحله‌ی حساس تاریخ سرزمین ما، مسوولیت عملی‌سازی آن بر دوش هر زن و مرد متعهد به داعیه‌ی مقاومت می‌باشد.

افزون بر این، عملی‌کردن این تعهد، همان مسوولیت بزرگ تاریخی است که از شهدای ما به ما میراث مانده است.

ما این میراث را چونان امانتی گران‌بها در قلب‌ها و اندیشه‌های خویش محفوظ نگه‌میداریم، تا آن‌گاه که پروردگار بزرگ برای ما توفیق اعطا نماید که نظام مبتنی بر عدالت و آزادی را در کشور خویش بنا کنیم.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...