topbar 10 10px1

اعلامیه‌‌ی جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان در پیوند به ۲۴ حوت، سال‌روز قیام مردم هرات برضد تجاوز و استبداد

اعلامیه‌‌ی جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان در پیوند به ۲۴ حوت، سال‌روز قیام مردم هرات برضد تجاوز و استبداد

۴۳ سال پیش، در همین روز مردم مجاهد و سربلند هرات برضد اشغال، استبداد و زورگویی قیام کرده، در برابر بزرگ‌ترین نظام استبدادی به پا خواستند و با سپر ساختن سینه‌های خود در برابر تانک، توپ و انواع جنگ‌افزار پیش‌رفته‌ی آن‌زمان، حماسه‌ی فراموش‌ناشدنی را به نسل‌های آینده به یادگار گذاشتند.

مردم قهرمان هرات در آن‌روز، سیمای آزادی را با خون خود نقاشی کردند تا درس تاریخیی به متجاوزان باشد. آنها ثابت نمودند که هیچ متجاوزِ سلطه‌جو با زور، موفق به دوام حاکمیتش نخواهد شد.

امروز که بار دیگر کشور زیرِ سلطه‌ی متحجرانه گروهِ جهل قرار گرفته و می‌خواهند با زور میله‌ی تفنگ حاکمیت مستبدانه‌ی خود را بر مردم تحمیل کنند، این واقعیت تلخ را بر می‌تابد که از تاریخ نیاموخته‌اند؛ زیرا مردم آزاده‌ی افغانستان، هیچ‌گاهی تسلیم زور نخواهند شد و در برابر هر زورگو و ظالم خواهند ایستاد.

بدون‌شک، هیچ مستبدی در این سرزمین دوام نیافته و این استبداد قرن نیز مستدام نخواهد ماند.

جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان برای همه هم‌وطنان آزاده‌ی کشور اطمینان می‌دهد که تا آزادی کامل کشور و رهایی مردم از استبداد، لحظه‌‌ای آرام نخواهد ماند و تا دمیدن سپیده‌ی پیروزی، دوشادوش آنان همانند قیام ۲۴ حوت به مبارزه‌ی خود ادامه داده و رسم نیاکان را زنده نگه می‌دارد.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...