topbar 10 10px1

اعلامیه‌ی جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان در پیوند به نشست ژنو برای افغانستان

اعلامیه‌ی جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان در پیوند به نشست ژنو برای افغانستان

امروز، نشست سطح عالی تعهد برای پشتیبانی از واکنش بشردوستانه به افغانستان در ژنو برگزار می شود. هدف این نشست، افزایش پشتیبانی بین المللی از وضعیت وخیم بشری در افغانستان است که از زمان سلطه‌ی طالبان بر افغانستان در ماه آگست بدتر شده است.
ما از ابتکار بسیار ارزنده‌ و میزبانی مشترک سازمان ملل متحد، دولت بریتانیا، آلمان و قطر که رهبری این نشست را نیز به عهده دارند، ابراز امتنان می کنیم.

نشست ژنو برای حمایت، درست در زمانی برگزار می شود که مردم افغانستان بیشتر از هر زمانی دیگر به آن نیاز دارند. با فروپاشی نهاد های دولتی، بیش از ۶۰٪ از جمعیت افغانستان - تقریباً ۲۴.۴ میلیون نفر - نیاز شدید به کمک های اضطراری دارند؛ زیرا ناامنی غذایی، فقر شدید و فقدان سایر نیازهای اولیه به یک مشکل عمومی تبدیل شده است.

ما از همکاری و حمایت جامعه‌ی جهانی به مردم در چنین شرایط دشوار افغانستان، سپاسگزاریم. مردم افغانستان هیچگاهی به اندازه‌ی امروز نیازمند کمک های بیرونی نبوده اند؛ بنابراین، امیدواریم نشست امروز به اهداف مورد نظر که افزایش کمک های بین المللی برای رفع نیازهای مردم افغانستان، تعهد بیشتر شرکای ما برای کمک های بشردوستانه و ارسال کمک ها به سراسر کشور، و برجسته نمودن چالش های کلی پیش روی شهروندان افغانستان است، برسد.

متأسفانه، علاوه بر تشدید مشکلات اقتصادی در زیر سلطه‌ی طالبان، ما شاهد نقض جدی حقوق بشری نیز بوده ایم که نه تنها ادامه دارد، بلکه افزایش یافته است. اقدامات سرکوبگرانه، قتل های فراقانونی، ناپدید شدن ها، بازداشت های خودسرانه، سرکوب شدید رسانه ها، جلوگیری از دسترسی زنان و دختران به کار و تحصیل و نداشتن حق سفر بدون همراه مرد، زندگی را برای مردم ما به یک فاجعه‌ی غیرقابل تحمل تبدیل کرده است.

پس از هفت ماه سلطه‌ی طالبان، همانگونه که ما پیش‌بینی می‌کردیم و بار ها تذکر داده بودیم، عملکرد طالبان بدتر از گذشته و بر ضد نیاز ها و انتظارات مردم بوده است. تصمیم هفته‌ی گذشته طالبان مبنی بر بسته نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه های دخترانه در سراسر کشور، یکی دیگر از اقدامات جدید سرکوبگرانه و نقض حقوق اولیه شهروندان است. ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر کشورها و سازمان ها به خاطر مواضع اخیرشان در حمایت از حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران، سپاس گزاریم.

علاوه بر این، تصمیم طالبان بخاطر تحمیل نظریات جاهلانه‌شان بر خلاف اراده‌ی جمعی مردم افغانستان، و ضد انتظارات جامعه جهانی، منجر به فقدان حکومتداری مشروع، و بدتر شدن وضعیت کنونی افغانستان شده است. بنأً، باید اطمینان حاصل شود که طالبان از کمک های بین‌المللی برای تقویت رژیم ظالم‌شان سو استفاده نمی کند.

با این وجود، ما همچنان به یک توافق سیاسی که راه را برای تشکیل یک دولت واقعی فراگیر، غیرمتمرکز و پاسخگو‌ که برخاسته از اراده مردم باشد باز کند، به عنوان معقول ترین راه حل برای بیرون شدن از بحران کنونی افغانستان، باور داریم.

یک بار دیگر، از همه دوستان افغانستان در جامعه بین المللی، به خاطر همبستگی و حمایت شان از افغانستان تشکر می کنیم؛ و امیدواریم که نشست امروز، آغاز مرحله جدیدی از تعامل بین المللی برای کمک و حل مشکلات مردم افغانستان در تمام جنبه های آن باشد.

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...