topbar 10 10px1

اعلامیه‌ی جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان در حمایت از مبارزات زنان آزادی‌خواه!

اعلامیه‌ی جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان در حمایت از مبارزات زنان آزادی‌خواه!
با آگاهی از مظالم و جنایت‌هایی طالبان و نقض حقوق بشر بویژه زنان، جبهه‌ی مقاومت ملی حمایت خود را از تمامی خواهران مبارز در داخل و بیرون کشور بخصوص آنهایی که پرچم آزادی، عدالت و حقوق بشر را در «نشست‌ اسلو» بلند کرده‌اند، اعلام می دارد.
 
پس از فروپاشی نظام، در کنار شکل‌گیری مقاومت ملی مردم افغانستان، صدای عدالت‌خواهی زنان و مردان مبارز نیز در داخل و خارج کشور در دفاع از آزادی، حقوق اساسی و شهروندی، و نه گفتن در برابر اشغال گروه جهل و ظلم، تاریخ شکوهمندی از عدالت‌خواهی را رقم زده است. جبهه‌ی مقاومت از ایستادگی زنان برای بدست آوردن حق کار، آزادی و آموزش پشتیبانی می‌کند. 
 
طالبان همواره تلاش داشته اند تا با بازداشت ها، اختطاف، شکنجه و کشتار، آواز مردم افغانستان بخصوص زنان را در گلو خفه کنند، اما با بلند شدن صدای زنان در «نشست اسلو» بویژه آن‌عده بانوان آزاده که به‌ نماینده‌گی از جنبش زنان معترض افغانستان شرکت نموده‌ بودند، آواز واقعی زنان افغانستان را جهان از نزدیک شنید که باید به آن توجه جدی صورت گیرد. 
 
جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان از کشورهای جهان بویژه از کشورهای اروپایی می‌خواهد تا به مطالبات زنان افغانستان در برابر جنایات ضد حقوق بشری طالبان که خلاف ارزش‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر است، رسیدگی کند.
 
ما برای همه‌ی زنان و مردان آزاده و مبارز کشور که در شرایط بسیار سخت‌ دست از عدالت‌خواهی بر نداشته‌اند، پیروزی بیشتر آرزو می نماییم. جبهه‌ی مقاومت معتقد است مظالم و استبداد نمی تواند صدای مردم افغانستان را خاموش نماید، بلکه عزم و اراده آنها برای ادامه‌ی داد خواهی و مبارزه تا رسیدن به آزادی را استوارتر خواهد کرد.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...