topbar 10 10px1

اعلامیه‌ی جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان در پیوند به نامه‌ های فرستاده شده به کشور های همسایه

اعلامیه‌ی جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان در پیوند به نامه‌ های فرستاده شده به کشور های همسایه

جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان قبل از نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه در چین (ترویکا‌)، نامه‌های جداگانه‌ی توضیحی به نشانی شش کشور همسایه‌ی افغانستان که از اشتراک کنندگان آن نشست بودند، فرستاده‌است.

جبهه در آن نامه‌ها در کنار توضیح موقعیت سیاسی کنونی کشور و موقف جبهه‌ی مقاومت ملی، آشکارا از کشورهای همسایه به شمول پاکستان خواسته است تا از به رسمیت شناختن رژیم طالبان اجتناب کنند.

خوشبختانه، کشورهای همسایه و جهان به این خواست برحق مردم افغانستان تا حالا جواب مثبت داده و از تعامل رسمی با گروه طالبان خودداری نموده‌اند.

آنچه زیر عنوان نامه رسمی جبهه‌ی مقاومت ملی برای یکی از کشور های همسایه به نشر رسیده، یکی از همان شش نامه‌ای است که به سایر همسایگان افغانستان ارسال گردیده است.

جبهه‌ی مقاومت ملی همواره تلاش می‌ورزد تا با درنظرداشت حسن همجواری با زبان صریح و دیپلوماتیک مطالبات برحق مردم افغانستان را به سمع منطقه و جهان برساند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...