topbar 10 10px1

اعلامیه‌ی جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان در پیوند به حمله‌ی تروریستی بر هموطنان سیک

اعلامیه‌ی جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان در پیوند به حمله‌ی تروریستی بر هموطنان سیک
جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان حمله‌ی تروریستی بر عبادتگاه هموطنان عزیز سیک را شدیداً محکوم می کند.
 
با سلطه‌ی طالبان بر کابل و فعالیت آزادانه‌ی ده ها گروه تروریستی در افغانستان، ترویج تفکر افراطی به گونه‌ی بسیار نگران کننده‌ی در حال رشد می باشد، و این باعث نگرانی جدی مردم افغانستان و منطقه شده است.
 
این بار، اقلیت سیک و هندو که سالیان درازی با هموطنان مسلمان‌شان زندگی بسیار دوستانه و مسالمت آمیز داشته اند،
 
مورد هدف این ترورستان قرارگرفته اند و متأسفانه وضیعت در حال بدتر شدن است.
 
با در نظر داشت این واقعیت، یکی از اهداف عمده‌ی جبهه‌ی مقاومت ملی ایجاد فضای امن برای تمامی ساکنان این سرزمین بوده است، تا همه‌ی مردم کشور، متعلق به هر دین و مذهبی، آزادانه و دور از ترس و با آرامش کامل زندگی کنند. 
 
یک بار دیگر با تقبیح این حمله‌ی تروریستی، به خانواده های قربانیان حادثه‌ی اخیر تسلیت گفته، به زخمی ها بهبودی کامل آرزو می کنیم.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...