topbar 10 10px1

اعلامیه‌ی جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان برای بزرگداشت از "سوم حوت" چهل و سومین سال‌روز قیام مردم کابل برضد تجاوز و استبداد

سوم حوت ۱۳۵۸ هجری‌شمسی، روز رستاخیز آزادگان برضد استبداد، در امتداد تاریخ کشور پایدار خواهد ماند. قیام مردم کابل خصوصاً زنان آزاده‌ی کشور علیه ظلم، بی‌عدالتی، تجاوز، اشغال و دین‌ستیزی فراموش ناشندنی است.

این‌روز درس بزرگی‌ برای حاکمان ظالم و عمال بیگانه است که با زور و خشونت می‌خواهند مردم را از نعمت آزادی محروم کرده صدای آنها را خاموش سازند.

تاریخ به اثبات رسانیده که در برابر اراده مردم هیچ قدرتی توان ایستادن ندارد.

شاید در کوتاه مدت همانند "سوم حوت" خیزش‌های مدنی سرکوب گردد، اما سرانجام ظلم محکوم به شکست است.

امروز که باردیگر کشور در دست عمال‌بیگانه‌گان افتاده و مردم با بی‌رحمی سرکوب می‌شوند، ما را به ایستادن و مقاومت در برابر ظلم و جهل فرا می‌خواند تا همانند نسل پیش، یک‌بار دیگر پیروزی نور بر ظلمت، و آزادی بر اسارت به دست توانای آزادگان با شهامت، رقم خورد.

جبهه‌ی مقاومت ملی سوم حوت را به عنوان روز پیروزی عدالت بر ظلم، گرامی می دارد.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...